• Zacht fruit wordt
  zacht behandeld Lucia, logistieke vakvrouw
 • Zelfs onze bakken zijn intelligent Mostafa, logistiek vakman
 • Onze condities liggen
  permanent aan de monitor Mario, logistiek vakman
 • Voor uw ei vermijd ik de kassei Dolf, logistiek vakman
 • De juiste servicegraad
  in de diepvries Sammy, logistiek vakman
 • Chocolade blijft puur dankzij de juiste temperatuur Michel, logistiek vakman
 • Kiwi's bewaren het best bij 8°C Rachid, logistiek vakman
 • Een koude keten is zo sterk
  als de warmste schakel
 • Primeurs moeten op tijd komen Jeroen, logistiek vakman
 • Wij kennen de etiquette
  voor uw heerlijke baguette Gerda, logistieke vakvrouw
 • Zelfs onze bakken zijn intelligent Jamal, logistiek vakman
 • Van diepvriespak tot in het diepvriesvak Frank, logistiek vakman

Colfridis in project VIL


Transporteurs hebben vaak onvoldoende zicht op de winstgevenheid van individuele transportopdrachten en klanten, en dat nu de juiste pijsstrategie bepalen meer dan ooit belangrijk is. Op vraag van de transportsector start het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw daarom met het project Nacalculatie Transport of Nacatrans. Het VIL gaat samen met wegvervoerders een rekenmodel opstellen dat de effectieve rendabiliteit van elke gerealiseerde transportopdracht weergeeft. Negen bedrijven (zeven wergvervoerders en twee softwarebedrijven) nemen deel aan het project.

Het rekenmodel dat wordt ontwikkeld, zal de reële kost van een opdracht afzetten tegen de opbrengst ervan. Die informatie ondersteunt bedrijven die binnenlands goederenvervoer over de weg in groepage aanbieden, om de juiste prijsstrategie en randvoorwaarden te bepalen en gesgevallend bij te sturen.

Vaak ontbreekt het een onderneming aan detailgegevens die aantonen welke activiteiten rendabel en welke verlieslatend zijn. Transportbedrijven beschikken meestal over heel wat informatie die verspreid zit over meerdere systemen: orders worden verwerkt en gepland in het Transport Management Systeem (TMS), informatie over de rit zelf wodt geregistreerd in de boordcomputer van de vrachtwagen en facturatie gebeurt vanuit het financiële software pakket (al dan niet gekoppeld met TMS). Al deze informatie moet worden opgenomen in het model.

Rekenmodellen voor precalculatie bestaan al, maar modellen die het effectieve resultaat van een uitgevoerde transportopdracht weergeven, zijn niet op de markt beschikbaar. "Bovendien is het een zeer complexe materie. Hoe bepaal je welk aandeel van de kilometerheffing, tol, tijdverlies door file, omrijden ... aan welk transportorder wordt toegekend? Hierover willen we samen met de deenemende bedrijven en consensus vinden", zegt Peter Lagey van het VIL die het project gaat leiden.

Het project loopt tot mei 2017.

Surf voor meer info naar: http://madeinvlaamsbrabant.be/nieuws/colfridis-in-project-van-vil/?utm_source=mvba&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign-daily

« Alle berichten